2017-08-23 / @syui

vita

vita-henkaku-enso

7/29にvitaにhenkaku-enosoが登場してcfwが永続化できるようになりました。

https://enso.henkaku.xyz/

vita hacker、素晴らしい